ต้นตระกูล Maria Xavier เป็นชาวโปรตุเกส ชื่อ Joaquim Maria Xavier ผู้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณชุมชนโบสถ์กาลหว่าร์ในช่วงปีค.ศ.1840 และเข้ารับใช้ในราชสำนักช่วงรัชกาลที่3, 4 และ 5 ต่อมาลูกชายของเขา Luis Maria Xavier มาตั้งรกรากอยู่ในตลาดน้อยหลังโบสถ์กาลหว่าร์ เขาเป็นล่ามให้กรมเจ้าท่าและดำรงตำแหน่ง รองกงสุลโปรตุเกส  อีกทั้งมีกิจการโรงสีข้าวเป็นของตัวเอง ตระกูลMaria Xavier ที่มั่งคั่ง ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างโบสถ์กาลหว่าร์ จนมีชื่อของครอบครัวท่านปรากฏอยู่ภายใต้บานกระจกสีภายในโบสถ์จนถึงปัจจุบัน

.

ต่อมาบุตรของ Luis Maria Xavier คือ เซเลสติโน มาเรีย เซเวียร์ (Celestino Maria Xavier) หรือ พระยาพิพัฒน์โกษา  เข้ารับราชการปลัดทูลฉลองกระทรวงการต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 และ 6 ต่อมาดำรงตำแหน่งอัครราชทูตไทยประจำประเทศอิตาลี  และมีกิจการส่วนตัว คือโรงสีข้าวและทำธุรกิจที่ดิน โดยท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดถนนสี่พระยา และเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนก่อสร้างและดำเนินกิจการรถไฟที่เริ่มจากสถานีปากคลองสาน ฝั่งธนบุรี ถึงสถานีมหาชัย เมืองสมุทรสาคร ระยะทาง 33.1 กิโลเมตรนอกจากนี้พระยาพิพัฒน์โกษา ยังเป็นบิดาของมาร์กาเร็ต ลิน เซเวียร์ (Magaret Lin Xavier) แพทย์หญิงคนแรกของไทยอีกด้วย