ศูนย์ความรู้งานความคิดสร้างสรรต่างๆเพื่อต่อยอดธุรกิจ ที่ชั้น5 ของตึกไปรษณีย์กลางจะมีโซนที่เข้าได้ฟรี มีร้านกาแฟ และสวนดาดฟ้าที่เดินออกไปชมวิวเมืองได้ ด้านในเป็นห้องสมุดสำหรับสมาชิก (ค่าสมาชิกราย วันคนละ 100 บาท)