ฮงเซียงกงเป็นที่ตั้งของบ้านจีนโบราณริมน้ำในย่านตลาดน้อย จำนวน 6 หลังบนพื้นที่ประมาณ1 ไร่ ที่ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่แต่ยังคงเสน่ห์ของโครงสร้างเดิมไว้ได้อย่างดงาม มีส่วนแกลเลอรี่ จัดแสดงเฟอร์นิเจอร์ และของหายากซึ่งเป็นของเก่าทั้งหมด