Stone & Style ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์วัสดุหินระดับโลกที่ครบวงจร ที่ก้าวข้ามทุกกรอบปิดกั้นแห่งการตกแต่งสถาปัตยกรรม นำทีมโดยคุณเกรียงศักดิ์ จิวานันต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุหินทั้งในด้านการคัดสรร ออกแบบ ผลิต และการติดตั้งในทุกๆ สภาพแวดล้อม ช่วยสร้างบรรยากาศ และเติมเต็มงานตกแต่งบ้านหรือโครงการให้สวยงามและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น Stone & Style รวบรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีเฉพาะทางและฝีมือช่างศิลป์เข้าไว้ด้วยกัน แต่ก็ไม่ลืมคำนึงถึงความยั่งยืนและใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย