โครงการ Warehouse30 มีเนื้อที่ประมาณ 3.5 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่างซอยเจริญกรุง 30 และ 32 ซึ่งเกิดจากการรวมที่ดินโฉนด 3 ฉบับเข้าด้วยกัน เมื่อเราลองศึกษาประวัติความเป็นมาของโฉนดและพื้นที่โดยรอบ ก็พบว่าที่มีเรื่องราวและความเกี่ยวโยงกันอย่างน่าทึ่ง คู่ขนานไปกับประวัติศาสตร์ที่มีตั้งแต่ยุคเริ่มต้นสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เลยทีเดียว