333 Gallery เป็นโปรเจกต์ของคุณแนน ธริศา วานิชธีระนนท์ ทายาทรุ่นสองบุตรสาวของคุณธีระ วานิชธีระนนท์ ที่เข้ามาสานต่อธุรกิจ และ อุดมการณ์ของคุณพ่อ ด้วยการทำงานที่นำเอามุมมองที่มีต่อศิลปะของคนรุ่นใหม่ มานิยามภาพลักษณ์ของแกลเลอรี ที่ไม่จำกัดขอบเขตเอาไว้สำหรับนักสะสมเท่านั้น แต่เปิดกว้างให้อิสระ และเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้น เป็นพื้นที่สำหรับทุกคนที่ชอบเสพงานศิลปะร่วมสมัยทุกแขนง ช่วยผลักดันผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ สร้างเครือข่ายในหมู่แกลเลอรีน้อยใหญ่ในไทย เพื่อขับเคลื่อนวงการศิลปินไทยและศิลปะไทยสู่สายตานานาชาติ