นิทรรศการ ELEMENTALโดยศิลปินอำนาจ วชิระสูตร สร้างสรรค์ผลงานผ่านทฤษฎีที่เชื่อว่าสิ่งมีชิวิตและวัตถุทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกนี้ เกิดจากการประกอบกันของอนุภาคที่ซับซ้อน ขนาดเล็กและไม่สามารถแตกออกมาได้อีก เป็นความคิดที่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณทั้งจากปรัชญาตะวันออก ในบางส่วนของศาสนาฮินดูและพุทธ รวมถึงยุคกรีกโบราณ ที่นักปรัชญาอย่าง Democritus ได้พูดถึง Atomic Model ที่ทุกสิ่งในจักรวาลของเราเกิดจากอนุภาคเล็กสุดคืออะตอมและช่องว่างระหว่างกัน
แนวคิดในเรื่องของอนุภาคตั้งต้น พื้นฐานเหล่านี้ สะท้อนอยู่ในงานของศิลปิน อำนาจ วชิระสูตร เมื่อเรามองเข้าไปในชิ้นงานของเขา ไม่ว่าจะเป็นงานลักษณะนามธรรม หรืองาน landscape ที่ปราศจากผู้คนหรือสิ่งมีชีวิต เรากลับรู้สึกได้ถึงการมีชีวิต ความเคลื่อนไหว เสมือนหนึ่งมีอะไรเคลื่อนที่ เติบโต อยู่ในภาพวาดของเขา ศิลปินเชื่อในจิตวิญญาณของทุกสรรพสิ่ง ในทุกอณูที่อยู่รอบตัวเราที่สร้างสรรค์แต่ละสิ่งขึ้นมา ว่าในที่สุดแล้ว ทุกอย่างคือหนึ่งเดียว แต่ละอนุภาคต่างส่งผลกระทบและสะท้อนซึ่งกันและกัน ส่งผ่านพลังงานและสร้างความสมดุลให้กับเอกภพ

ในนิทรรศการ Elemental อำนาจนำเสนอผลงานที่สะท้อนมาจากภายในจิตใจของศิลปิน และในขณะเดียวกันก็ส่งผ่านอิทธิพลจากสิ่งที่อยู่รอบตัว ความรู้สึก อารมณ์ พลังความพลุ่งพล่าน ถูกกลั่นผ่านกระบวนการทางศิลปะ ออกมาเป็นสีสันและรูปแบบพื้นผิวบนผืนผ้าใบ ความสงบ ความรุนแรง ความพึงใจ และหมดหวัง ส่งออกมาจากผลงานในนิทรรศการนี้ ศิลปินเลือกที่จะตัดขาดตัวตนและความคิดของเขาออกจากผลงานที่เสร็จสิ้น ทิ้งให้ผลงานเหล่านี้ได้สร้างบทสนทนากับผู้ชมโดยตรง อย่างเต็มที่และอิสระ ศิลปินเปลี่ยนอำนาจการมองเห็นและการตีความ จากผู้สร้าง มาสู่ผู้ชม แวะชมผลงานได้ตั้งแต่ 3 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ที่ 333Anywhere โครงการWarehouse 30 (โกดังที่ 5)

………………………………………………………………………………………………
  • Location: 333Anywhere, Warehouse30
  • Date: 3 October – 1 November 2020
  • Time: Daily 11.00-19.00 hrs
  • Facebook : 333Anywhere
  • Artist: Amnaj Wachirasut
  • Curator: Nim Niyomsin