Shito Shito นิทรรศการใหม่ล่าสุดของ ATTA Gallery โดยศิลปินชาวญี่ปุ่นอาญะ อิโต “shito shito เป็นหนึ่งในคำ Onomatopoeia ที่ใช้ในภาษาญี่ปุ่นเพื่อบรรยายถึงสายฝนที่ตกลงมาแบบปรอยๆ อย่างเงียบเชียบ . เมื่อข้าพเจ้ามองสายฝน shito shito ที่ลอยอยู่ในอากาศ ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนอยู่ในสภาวะว่างเปล่า ราวกับว่าสิ่งรบกวนสมาธิทั้งในใจและในหัวของข้าพเจ้าถูกชะล้างออกไปอย่างหมดจดงดงาม . ที่ปลายเส้นสายที่วาดโดยเม็ดฝน หยดน้ำก็แตกกระจายเบาๆ และในขณะที่ดอกไม้บาน ก็รู้สึกเหมือนได้รับการบำรุงและเติมเต็มความชุ่มชื่นได้เป็นอย่างดี . หยดน้ำที่ก่อตัวในเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าตกลงมาในอากาศขณะวาดเส้นสาย และทำให้ดอกไม้เบ่งบานบนพื้น . ข้าพเจ้าจึงพยายามถ่ายทอดความงดงามชั่วขณะของช่วงเวลานั้นๆผ่านผลงานชุดนี้” อาญะ อิโต 2023 . นิทรรศการเปิดใหเข้าชมแล้ววันนี้จนถึง 19 พฤศจิกายน . You are invited to see ATTA Gallery’s newest solo exhibition by Aya Ito @itoaya_ayait: . “shito shito”

Read More