Loading...

Tag: contemporaryjewelry

“อสาร: Unsinn im Sinn” Solo exhibition by Wasinburee Supanichvorapach

ATTA Gallery เชิญร่วมชมนิทรรศการ ผลงานเซรามิก “อสาร: Unsinn im Sinn” โดย วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ Wasinburee Supanichvoraparch ที่คิวเรท โดย นิ่ม นิยมศิลป์ Nim Niyomsin โดยนิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 25 พ.ย. 2566-14 ม.ค. 2567 . @attagallerybkk invites you to visit the solo exhibition “อสาร: Unsinn im Sinn” by Wasinburee Supanichvorapach @wasinburee and curated by Nim Niyomsin @nimniyomsin. The exhibition will be on display between

Read More

“Shito Shito” solo exhibition by Aya Ito

Shito Shito นิทรรศการใหม่ล่าสุดของ ATTA Gallery โดยศิลปินชาวญี่ปุ่นอาญะ อิโต “shito shito เป็นหนึ่งในคำ Onomatopoeia ที่ใช้ในภาษาญี่ปุ่นเพื่อบรรยายถึงสายฝนที่ตกลงมาแบบปรอยๆ อย่างเงียบเชียบ . เมื่อข้าพเจ้ามองสายฝน shito shito ที่ลอยอยู่ในอากาศ ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนอยู่ในสภาวะว่างเปล่า ราวกับว่าสิ่งรบกวนสมาธิทั้งในใจและในหัวของข้าพเจ้าถูกชะล้างออกไปอย่างหมดจดงดงาม . ที่ปลายเส้นสายที่วาดโดยเม็ดฝน หยดน้ำก็แตกกระจายเบาๆ และในขณะที่ดอกไม้บาน ก็รู้สึกเหมือนได้รับการบำรุงและเติมเต็มความชุ่มชื่นได้เป็นอย่างดี . หยดน้ำที่ก่อตัวในเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าตกลงมาในอากาศขณะวาดเส้นสาย และทำให้ดอกไม้เบ่งบานบนพื้น . ข้าพเจ้าจึงพยายามถ่ายทอดความงดงามชั่วขณะของช่วงเวลานั้นๆผ่านผลงานชุดนี้” อาญะ อิโต 2023 . นิทรรศการเปิดใหเข้าชมแล้ววันนี้จนถึง 19 พฤศจิกายน . You are invited to see ATTA Gallery’s newest solo exhibition by Aya Ito @itoaya_ayait: . “shito shito”

Read More

“PEARL” by 10 international material-based artists

นิทรรศการ PEARL ริเริ่มขึ้นเพื้อนำเสนองานศิลปะโดย Caroline Broadhead, Lin Cheung, Melanie Georgacopoulos, Maria Militsi และ Frances Wadsworth Jones โดยมีที่มาจากการที่ศิลปินทั้ง 5 คนนั้นสอนในภาควิชาออกแบบเครื่องประดับด้วยกันที่ Central Saint Martins ในกรุงลอนดอน โดยงานของพวกเธอพูดถึงเรื่องราว และ มีการนำเสนอที่ต่างกัน แต่ทุกคนมีความหลงใหลในความงาม และ ความน่าสนใจของ มุก . มุก เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในเรื่องของคุณค่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในหลายๆวัฒนธรรม มุก ยังมีความสำคัญในเชิงสัญญะที่พูดถึงเรื่องสถานะ เป็นเสมือนเครื่องเก็บความทรงจำ เป็นการแสดงตัวตนในเชิงแฟชั่น ฯลฯ มุกมีความแตกต่างจากอัญมณีอื่นๆตรงที่ไม่ได้ถูกสกัดออกมามาจากการ “ทำเหมือง” แต่ได้มาจากการเพาะเลี้ยง จึงทำให้มุกนั้นเป็นอัญมณีที่มีความยั่งยืนในเชิงสิ่งแวดล้อมมากกว่า . จุดเด่นของการแสดงงานนี้คือความหลากหลายในความคิด และ การนำเสนอความคิดที่เกิดขึ้นจากจุดเริ่มเดียวกันซึ่งก็คือ มุก งานศิลปะในนิทรรศการนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่แปลกใหม่ในการนำเสนอเรื่องราวของมุกซึ่งเป็นสิ่งที่คนคุ้นชิ้นโดยการปรับเปลี่ยนฟอร์ม การเทียบเคียงทางประวัติศาตร์ การใช้จินตนาการในการนำเสนอเรื่องคุณค่า ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการเข้าถึงงานศิลปะที่สวมใส่ได้ หรือ เครื่องประดับศิลป์นั้นเอง . งานนิทรรศการ PEARL นี้ถึงแม้ว่าจะถูกนำเสนอในโดยศิลปินชาวอังกฤษ 5

Read More

“Abstract: Expressions, Interpretations and Connections” Exhibition

ATTA Gallery เปิดงานนิทรรศการใหม่ Abstract: Expressions, Interpretations and Connections (ศิลปะนามธรรม: การแสดงออก การตีความ และ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์) ถูกคิดขึ้นมาเพื่อให้ผู้ชมงานมีส่วนร่วมในการสร้างความหมาย การพัฒนาการตีความส่วนตัว และการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงของตนเองกับงานศิลปะนามธรรม นิทรรศการนี้ถูกออกแบบเพื่อท้าทายความคิดที่ว่าการชื่นชอบงานศิลปะนั้นจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อผู้ชมเข้าถึง และมีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเจตนาของศิลปิน และความคิดที่ว่าการอ่านงานศิลปะนั้นมีถูก มีผิดตามทฤษฎีเชิงวิชาการ นิทรรศการนี้จะกระตุ้นให้ผู้ชมได้มีอิสระในการตีความ และ สร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์แบบส่วนตัวผ่านงานศิลปะแบบนามธรรม โดยในนิทรรศการนี้จะมีงานศิลปะนามธรรมที่ในหลายรูปแบบ ผ่านสื่อ และ เทคนิค ที่แตกต่างกัน เช่น งานภาพวาด งานประติมากรรม งาน art object งานภาพถ่าย ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดประสบการณ์ในการชมงานที่หลากหลาย นอกจากนั้นผู้ชมจะรับการกระตุ้นให้เกิดบทสนทนากับงานศิลปะผ่านสื่อทางเสียง และ ตัวหนังสือระหว่างการชมนิทรรศการที่จะเอื้อให้ผู้ชมได้คิดวิเคราะห์ถึงความหมายที่ตนเองได้สร้างให้กับชิ้นงานในนิทรรศการ รวมทั้งได้ตระหนักถึงความชอบส่วนตัวผ่านการชมงานในนิทรรศการนี้อีกด้วย . ATTA Gallery launches a new exhibition “Abstract: Expressions, Interpretations and Connections” with the

Read More

“12th ANNIVERSARY ATTA GALLERY” Exhibition, Nov 24 – Dec 30, 2022

อัตตา แกลเลอรี่มีความยินดีแจ้งข่าวงานเปิดนิทรรศการครบรอบ 12 ปีของอัตตา แกลเลอรี่ในวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ เวลา18:00-20:00น. โดยงานจะจัดแสดงถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 . ATTA GALLERY is happy to announce their 12th Anniversary exhibition to be open on the 24th of November between 18:00-20:00 hrs. Exhibition runs till the 30th of December. . 📍 ATTA Gallery, Warehouse 30 📆 “12th ANNIVERSARY ATTA GALLERY” Exhibition, Nov 24

Read More

“foam & solo/-movement” by Danni Schwaag

นิทรรศการหน้าที่จะจัดแสดงในส่วนด้านหน้าของATTA Galleryตอนนี้ เป็นการนำเสนอผลงานของศิลปินชาวเยอรมัน Danni Swchaag โดยผลงานจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนfoam & solo/-movement ที่จัดแสดง jewelry objects screenprints โดยมีการนำเสนอเรื่องราวที่แตกต่างกัน และ ผ่านกระบวนการการทำงานที่แตกต่างกัน . The exhibition in the front part of ATTA gallery is now showcasing two series of work by Danni Schwaag @danni.schwaag: foam & solo/-movement with jewelry objects and screenprints. Exhibition run till 13 November. Make sure to stop by and

Read More

“SCHWUNG” Exhibition by Yutaka Minegishi and Sandra Cagnoli

@attagallerybkk ขอเรียนเชิญมาร่วมงานเปิดนิทรรศการ SCHWUNG โดยศิลปินญี่ปุ่น Yutaka Minegishi และ ศิลปินเยอรมัน Sandra Cagnoli ที่ต่างทำงานในเมืองมิวนิคประเทศเยอรมันนี งานนิทรรศการนี้จะเริ่มขึ้นในวันที่ 1ตุลาคมนี้โดยจะมีพิธีเปิดในช่วงระหว่างเวลา 18:00-20:00 น. ศิลปินญี่ปุ่น Yutaka Minegishi จะมาจัดงานที่เมืองไทยเอง และร่วมพูดคุยกับผู้สนใจงานในวันเปิดงานด้วย . Please be invited to the opening reception of SCHWUNG by Yutaka Minegishi and Sandra Cagnoli, who are currently based in Munich Germany. Yutaka @yutaka.minegishi will be present at the opening reception as well. Please join @attagallerybkk tomorrow between 18:00-20:00

Read More

‘and then there were three’ three solo exhibitions of Sigurd Bronger, Runa Vethal Stølen, and Reinhold Ziegler

@AttaGalleryBKK นำเสนองานนิทรรศการเครื่องประดับศิลป์ร่วมสมัยจากประเทศนอร์เวย์ 3 งาน โดยศิลปิน Sigurd Bronger, Runa Vethal Stølen และ Reinhold Ziegler ภายใต้ชื่อเดียวคือ and then there were three  นิทรรศการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Norwegian Crafts อีกด้วยนะ . งานเปิดนิทรรศการจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ระหว่าง เวลา 18:00 – 20:00 น. โดยศิลปินสองในสามคือ Sigurd Bronger และ Runa Vethal Stølen จะเดินทางมาร่วมงานเปิดนิทรรศการเพื่อพูดคุยกับแขกที่เข้าชมงาน . ATTA Gallery tag teams with three artists from Norway—Sigurd Bronger, Runa Vethal

Read More

Exhibition of material-based contemporary art by 3 artists

เดือนเมษายนนี้ที่ @attagallerybkk อัตตา แกลเลอรี่นำเสนอนิทรรศการงานศิลปะร่วมสมัยโดย 3 ศิลปินในนิทรรศการเดียวกัน โดยมีงานประติมากรรมเซรามิคโดย Benedikt Fischer งานศิลปะที่สวมใส่ได้โดย Benedikt Fischer & Rudy De Gruyl, Karin Johansson และ นุ่น ภาสมา สรรพัชญพงษ์ ศิลปินไทยที่เป็นที่รู้จักกันดีในวงการเครื่องประดับร่วมสมัยภายใต้ชื่อ Noon Passama ลองแวะเข้ามาชมกัน! . This April, ATTA Gallery is presenting an exhibition of material-based contemporary art by 3 artists in one exhibition: ceramic objects and contemporary jewelry/wearable art by Benedikt Fischer (& Rudy De

Read More

How She Collects: Personal art collection of Atty Tantivit

นิทรรศการ How She Collects: Personal art collection of Atty Tantivit ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายนเป็นต้นไป ……………… อตินุช มองการสะสมงานศิลปะของเธอว่าเป็นการค่อยๆ “เก็บเล็ก ผสมน้อย” งานศิลปะที่มีความดึงดูดไปเรื่อยๆ โดยในคอลเลคชั่นงานศิลปะของเธอจะมีงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องวัสดุ เทคนิค รูปแบบ การใช้งาน และ ประเภทของงานศิลปะ * ในการนำเสนองานสะสมในคอลเลคชั่นงานศิลปะของเธอในครั้งนี้นั้น เราอยากสร้างความตระหนักให้กับผู้เข้าชมนิทรรศการว่าในการสะสมงานศิลปะนั้น สามารถที่จะมีเหตุผล และ วิธีในการสะสมงานศิลปะ ที่หลากหลาย แตกต่างกันออกไป เพราะมันไม่มีคำว่าถูก หรือ ผิดในการสะสมงานศิลปะ วิธีการสะสมงานของอตินุชก็เป็นแค่เพียงหนึ่งตัวอย่างในการสะสมงานศิลปะดั่งชื่องานนิทรรศการที่ว่า How She Collects…เธอสะสมยังไง ……………… How She Collects: Personal art collection of Atty Tantivit (open to public on

Read More