วันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา18.00 น.

333 Anywhere ในโครงการ Warehouse30 จะเปิดอย่างเป็นทางการหลังจากเปิดตัวแบบ soft opening มาสักระยะแล้วโดย 333Anywhere ได้รับความไว้วางใจจาก “ สมาคมนักสะสมศิลปะไทย” (THAI ART COLLECTOR ASSOCIATION) ให้ยืมคอลเลกชั่นเพื่อจัดแสดงในนิทรรศการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยจัดขึ้นในประเทศไทย ตามแนวคิด“ ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น” โดยแบ่งเป็น 2 นิทรรศการ

1.PROGENITOR: จัดแสดง 6 -28 มีนาคม 2564

จัดแสดงผลงานศิลปะชิ้นเอกทั้งหมด 50 ชิ้น ศิลปินสมัยใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยอย่าง ผลงานของอาจารย์ ศิลป์ พีระศรี, เฟื้อ หริพิทักษ์, ทวี นันทขว้าง, ชลูด นิ่มเสมอ, ถวัลย์ ดัชนี, จักรพรรดิ์ โปษยะกิจ และอื่นๆอีกมากมาย

2.TIME-LAPSE: จัดแสดง 3 – 25 เมษายน 2564 นำเสนอผลงานที่หลายคนมองว่าเป็นปรมาจารย์รุ่นเก่าควบคู่ไปกับผลงานร่วมสมัย ผ่านมุมมองที่ว่าศิลปินในแต่ละยุคก็ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือแสดงความคิด สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของชีวิตที่เป็นอยู่ในช่วงเวลานั้น โดยเพิ่มความน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยจัดแสดงศิลปะอยู่ภายใต้ 3 แนวคิด ได้แก่ Body and Mind, Changing World, และ Elements

………………….

333 Anywhere is set to officially be opened after about 6 months of soft opening.

The main CONCEPT of 333Anywhere Grand Opening Exhibition is “Passed from generation to generation” from Thai Modern Art to Thai Contemporary Art, from Thai’s greatest artists to Thai living artists. 333ANYWHERE GRAND OPENING EXHIBITION has 2 exhibitions curated by 2 curators from the history of Thai modern art to Thai contemporary Art.

  1. PROGENITOR: March 6 -28, 2021

Timeline Thai art history 96 years, since BE2466, of the greatest Thai modern artists, from arrival of the Father of Thai modern Art – Silpa Bhirasri, Fua Haripitak, Tawee Nandakwang, Chalood Nimsamer, Thawan Duchanee, Chakrabran Posayakit and many more. With the total of 50 master pieces artwork.

  1. TIME-LAPSE: April 3 – 25, 2021

Aim to present works that many consider old masters, alongside contemporary pieces. Art is a tool for artists to express internal thoughts and creativities about themselves or their surroundings, using whatever is available. It is a reflection of life, and every artist is a contemporary of his or her time. Artworks are grouped under three themes, Body and Mind, Changing World, and Elements. By focusing on themes instead of timelines, it shows that there may be less dissimilarity between artists from different generations than what we previously assumed.

………………….

📍 333ANYWHERE GRAND OPENING EXHIBITION , Warehouse no.5

⏰ PROGENITOR: March 6 -28, 2021/ 11.00-19.00 hrs

⏰ TIME-LAPSE: April 3 – 25, 2021: March 6 -28, 2021/ 11.00-19.00 hrs

📲 Facebook : 333Anywhere

📷 Photos credit: @333Anywhere

……………………….

#333Anywhere #warehouse30 #thaiartist #thaiart #SilpaBhirasri #FuaHaripitak #TaweeNandakwang #ChaloodNimsamer #ThawanDuchanee #ChakrabranPosayakit #Thaimodernart #ThaicontemporaryArt #ศิลป์พีระศรี #เฟื้อหริพิทักษ์ #ทวีนันทขว้าง #ชลูดนิ่มเสมอ #ถวัลย์ดัชนี #จักรพรรดิ์โปษยะกิจ

……………………