หากเดินทางมาถึงโครงการแล้วยังไม่รู้จะเริ่มสำรวจตรงไหน ก็ลองเดินชมโกดังเก่าทั้งแปดหลังที่ในอดีตเคยถูกยึดครองโดนทหารญี่ปุ่น และเหลือรอดจากระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มาได้

.

เมื่อลองเทียบจากแผนที่เก่าในอดีตแล้วพบว่าโกดังน่าจะสร้างขึ้นระหว่างช่วงปีค.ศ.1925-1941 แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจุดประสงค์์เดิมของโกดังใช้ทำอะไร สันนิษฐานจากสภาพโดยรอบในอดีตก็อาจจะสร้างเพื่อการเก็บข้าวจากโรงสีข้าวก่อนส่งออกทางเรืิอ เมื่อตอนกองทัพญี่ปุ่นยึดก็ใช้โกดังเก็บสินค้าทั่วไปและไม่เคยโดนระเบิดจากฝ่ายสัมพันธมิตร ต่อมาเมื่อนายชวน ชวนิชย์เป็นเจ้าของ ก็ใช้เป็นโกดังเก็บของ, วัตถุดิบ และ สินค้าอุตสาหกรรม ส่วนโกดังที่ว่างก็ปล่อยเช่าให้กับผู้เช่าจากอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ในเวลาต่อเมื่อกรรมสิทธิ์ที่ดินตกเป็นของลูกหลานของนายชวนและนางมานี ชวนิชย์ สภาพโกดังดั้งเดิมถูกปรับการใช้งานให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป กลายมาเป็นโครงการWarehouse30 ในปีค.ศ.2016โดยสถาปนิกชื่อดัง โกดังทั้งแปดหลังถูกแปลงโฉมเป็นแกลเลอรี่และร้านค้าอย่างที่เห็นในปัจจุบัน ไม่เคยถูกปล่อยเป็นโกดังร้างอย่างที่ใครๆเข้าใจ