The Messenger Through The Twilights

นิทรรศการกลุ่มโดย 5 ศิลปินเซรามิก:

พิม สุทธิคำ

วิทวัส ปิยะชัยวุฒิ

อ้อ สุทธิประภา

โม จิรชัยสกุล

อิ๊แอร่

9 – 31 ตุลาคม 2564

333 Anywhere (Warehouse 30)

พบศิลปิน: 9 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น.

 

สนับสนุนโดย POTTERY CLAY

– –

 

ดินเป็นจุดเริ่มต้นที่นำความชุ่มชื้นมาสู่ชีวิต ในความน่าอัศจรรย์ของวัสดุ ดินสามารถเปลี่ยนสภาพจากความยืดหยุ่นให้แข็งแกร่งเมื่อถูกเผาด้วยพลังงานความร้อน และมีความทนทานต่อการเสื่อมสลาย เครื่องปั้นดินเผาที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันจึงถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นยอดสำหรับสืบค้นอารยธรรมของแต่ละยุคในอดีต ผ่านคุณสมบัติของการเป็น “สื่อ” และ “สาร” ที่สามารถส่งต่อเป็นบันทึกไปสู่คนรุ่นถัดไปได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

 

ชะตากรรมของมนุษยชาติที่กล่าวถึง ‘วันสิ้นโลก’ อันเกี่ยวเนื่องกับการล่มสลายของอารยธรรมได้ถูกพยากรณ์ไว้ในเกือบทุกความเชื่อและศาสนามานับแต่โบราณกาล เริ่มต้นจากการถูกอ้างถึงในรูปแบบของการสร้างศรัทธาเพื่อต่อสู้กับความชั่วร้าย จนกระทั่งใช้เป็นการสร้างตระหนักเพื่อสะท้อนถึงผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ที่พยายามเอาชนะและควบคุมธรรมชาติ โดยเฉพาะแนวคิดของระบบทุนนิยมตะวันตกที่สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกครอบงำวิถีชีวิตในโลกยุคใหม่ วิกฤติการณ์ในรูปแบบต่างๆ เกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วน และมีแนวโน้มที่จะเกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆ อันตอกย้ำถึงสัญญาณเตือนของชะตากรรมวันสิ้นโลกที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกที หรือนี่คือเหตุผลที่ธรรมชาติเริ่มเข้ามาจัดระเบียบโลกที่กำลังถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อดึงกลับสู่สภาวะสมดุล?

 

ช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน เป็นภาวะรอยต่อแห่งการเปลี่ยนแปลงของเวลาที่มักเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น ดังเช่นในยามสนธยา อันเป็นห้วงเวลาที่เปลี่ยนจากกลางวันไปสู่กลางคืนขณะดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า และเปลี่ยนความมืดไปสู่ความสว่างในช่วงเวลาก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น เป็นภาวะต้องมนต์ที่ทำให้หยุด-ใคร่ครวญถึงสิ่งที่ผ่านมาและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นถัดจากนี้ไป เปรียบได้กับช่วงเวลาก่อนและหลังของการสิ้นสุดอารยธรรม ที่ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านให้ต้องหยุดคิดและเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงไปสู่การเริ่มต้นใหม่ที่เราต่างต้องเผชิญอย่างเลี่ยงไม่ได้

 

“ดิน” จึงเป็นจุดเริ่มต้นของนิทรรศการที่รวมศิลปินเซรามิกทั้งห้าคนมาถ่ายทอด สร้างหลักฐานทางอารยธรรม และส่งสารข้ามเวลาจากปัจจุบันไปสู่อารยธรรมใหม่ในอนาคตในฐานะของการเป็นวัสดุต้นกำเนิดของการสร้างชีวิต

 

The Messenger Through The Twilights

The group ceramic exhibition by 5 artists:

 

Pim Sudhikam

Wittawat Piyachaiwut

Aor Sutthiprapha

Mo Jirachaisakul

Eiair

 

9 – 31 October 2021

at 333 Anywhere (Warehouse 30)

Meet the artists: 9 October 2021, 6PM onwards

 

Supported by POTTERY CLAY

– –

 

Soil is the origin of nature earth, considered as life moisturizer’s primary source. It also has some magical wonder in its physical state, for it can be transformed from elasticity to the enduring rigidity by means of a particular thermal energy of the firing process. A daily-used utensil like pottery is subsequently accepted as an efficient archeological evidence tracing the past civilizations of each era. Within its qualities of being a “media” and “message”, the ceramics are therefore the great medium as a perfect conveyor flawlessly connecting to the future.

 

The end of the world resulting from the collapse of civilization frequently depicted in almost every belief and religion since ancient times. Apparently, it was prophesied as a destiny of mankind. It started out by manifesting forms of faith to defeat all evils. Then the awareness was raised to reflect the impact of human endeavor to dominate nature. Especially, the concept of Western capitalism that prevails the way of life in the modern world by creating all kinds of facilities. However, rapid changes cause numerous crises in different ways and tend to occur more frequently. It underscores the warning signs of an apocalyptic fate that is coming closer to us. Or is this the reason why nature has begun to reregulate and equilibrate a rapidly changing world?

 

Transition period is a connection stage that usually occurs in a short duration. The twilight is likewise a juncture between day and night at a time of the sun rising and setting. When the brightness of daylight gradually turns into darkness; it seems like a trancelike moment interrupting us so that we begin to retrospect what we have been through and anticipate what will happen next. Parallel stands of those phenomena are comparable to the period of pre- and post-world ending where these transitions cause a notion and preparation by a slight nudge to respond to the enormous change of a new beginning inevitably.

 

“Clay” as a type of fine-grained natural soil, is the beginning of this exhibition gathering five ceramic artists to convey and create the evidence of present civilization by its magical characteristic as the origin of life.