นิทรรศการ “COPENHAGEN ReARRANGED” ที่ @attagallerybkk เป็นการจัดแสดงผลงานที่ออกแบบโดยศิลปินหญิงชาวเดนมาร์ก 9 คน แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและการร่วมมือกัน สะท้อนถึงวัฒนธรรมของคนเดนมาร์กที่เน้นความไว้เนื้อเชื่อใจและความเป็นหนึ่งเดียวกันในการสร้างสังคมที่แข็งแรง โดยไม่ทิ้งความสร้างสรรค์และความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคน
.
ลองมาดูผลงานจริงของศิลปินหญิงทั้ง9คน ได้แก่ Kaori Juzu, Malene Kastalje, Mari Keto, Nanna Obel, Helen Clara Hemsley, Trine Trier, Janna Krogh Hansen, Marie-Louise Kristensen และ Annette Dam ได้ตั้งแต่ วันพรุ่งนี้ที่ @attagallerybkk ในโครงการ Waerhouse30
.
The exhibition “COPENHAGEN ReARRANGED” will be showing the work of 9 Danish artists who were given the challenge to exchange an element from their own jewelry making process with another artist to incorporate in their own new piece!
.
The exhibition is curated by Marie-Louise Kristensen and Annette Dam – Art Jewellery Copenhagen – they want to expand and inspire collaboration and enhance the sense of community in the Danish Jewellery scene. The exhibition shows both old and new works of the artists: Kaori Juzu, Malene Kastalje, Mari Keto, Nanna Obel, Helen Clara Hemsley, Trine Trier, Janna Krogh Hansen, Marie-Louise Kristensen and Annette Dam. The exhibition opens tomorrow onwards at ATTA Gallery at Warehouse30.
………………………….
📍 ATTA Gallery, Warehouse30
🎨 Exhibition : “COPENHAGEN ReARRANGED”
📲 Instagram : @attagallerybkk
📷 Text & Photo credit: @attagallerybkk
………………………….