นิทรรศการFlux Forever โดย รุกข์ โฟล์โร เป็นนิทรรศการใหม่ล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ของ 333Gallery คิวเรทโดย นิ่ม นิยมศิลป์
.
มีแรงบันดาลใจจากยุคปัจจุบันที่ทุกคนใช้งาน Internet กันอย่างแพร่หลาย เป็นครั้งแรกที่ทุกคนสามารถที่จะสร้างเรื่องราวและเปิดเผยความเป็นตัวตนของตัวเองสู่สาธารณะผ่านทางแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ
.
นอกจากนี้สื่อรวมทั้งโฆษณาต่างๆ ทำให้เราอยากที่จะดีขึ้น สวยขึ้น มีอำนาจและประสบความสำเร็จ ลัทธิบูชาบุคคล (cult of personality) ที่เมื่อก่อนเน้นในการสร้างภาพลักษณ์ของผู้ปกครอง ผู้นำ หรือนักการเมือง แต่ปัจจุบันบุคคลทั่วไปก็สามารถที่จะนำแนวคิดนี้มาใช้สร้างภาพของตัวเองได้
.
แต่ถ้าเรายังเลือกที่จะไม่เผชิญหน้ากับความเป็นจริงหรือตัวตนของเราที่แท้จริง การเริ่มต้นใหม่นี้ ก็จะเป็นเสมือนแค่การที่เราเพิ่มความลวงและเสริมการปรุงแต่งที่ไม่ใช่ความจริง เมื่อใดที่เราได้กลายมาผู้สร้างคำโฆษณาชวนเชื่อ พยายามโน้มน้าวและชักจูงตัวของเราเอง เมื่อนั้นเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ในวงจรของโลกมายานี้อย่างไม่มีความหวังและไม่มีทางออก
.
นิทรรศการแสดงตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567
.
Upcoming Exhibition in Feb 2024 at 333Gallery, “Flux Forever” By Rook Floro Curated by Nim Niyomsin
.
‘The absolute being
the becoming of the reform
revered by the new norm
your new form of fiction told’
.
In the age of the internet, we can craft our own stories online, influenced by mass media ideals. This detachment from reality leads to vulnerabilities, as many create a fictional world where problems are easily fixed. Seeking affirmation from authoritative figures, we yearn for a better, more beautiful world. However, without acknowledging our true selves, the quest for rebirth becomes a fabrication. When we manipulate our own identities, we’re stuck in a cycle of fantasy with no hope or escape.
.
👀 “𝐅𝐥𝐮𝐱 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫” By Rook Floro Curated by Nim Niyomsin
📍 333Gallery/ Warehouse30
📆 3 Feb -3 March, 2024
⏰ 11am- 6pm • Closed on Monday/ปิดวันจันทร์
🚘 Parking Available / No admission Fees
💡 Content credit : @333gallerygroup/ ผู้จัดงาน