คำว่า “Personality” มีความหมายว่า”บุคลิกลักษณะ” หรือ “ลักษณะบุคคล” นั่นหมายถึงลักษณะทางจิตวิทยาและพฤติกรรมที่แตกต่างกันระหว่างบุคคล ซึ่งรวมถึงความเชื่อ ค่านิยม พฤติกรรม ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นรากฐานของตัวบุคคลและรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน
.
จุดเริ่มต้น ของนิทรรศการครั้งนี้ มาจากเรื่องราว ประสบการณ์ ความทรงจำ ที่ศิลปินแต่ละคนได้พบเจอ สนใจ จึงนำเรื่องราวนั้นๆ มาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านผลงานศิลปะ
.
ด้วยเหตุนี้ มนุษย์เราจึงมีความแตกต่าง และหลากหลาย เป็นที่มาของภาพผลงานศิลปะกว่า 40 ชิ้น จากศิลปินทั้งหมด 19 ท่าน ในนิทรรศการครั้งนี้ เปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้ถึง 3 พฤษจิกายน 2566 ที่ Gallery CURU, โครงการ Warehouse 30
.
The word “personality” means the combination of characteristics or qualities that form an individual’s distinctive character.
.
It refers to the psychological and behavioral characteristics that differ between people. This includes beliefs, values, and behaviors that form the foundation of a person and the style in which they create work.
.
The starting point of this exhibition comes from the stories, experiences, and memories that each artist has encountered and been interested in, which is the source of more than 40 works of art by 19 artists, resulting in this group exhibition which is now on view from today until November 3, 2023 at Gallery CURU, Warehouse 30.
.
📍 Gallery CURU, Warehouse 30
⏰ 10am- 7pm • Closed Mon-Tue/ปิดวันจันทร์ และอังคาร
🚘 Free Admission / Parking Available
📲 Instagram : @curugallery
💡 Content & photos credit : Gallery CURU