เชิญพบกับนิทรรศการใหม่ของ @333gallerygroup : “NOT EXACTLY “A-NO-NE” นิทรรศการกลุ่มโดยศิลปินไทย 4 คน คือ รวิชญ์ เทิดวงส์, ปริญญา ศิริสินสุข (Benzilla), นทีพล เจริญธุระยนต์ และ ชลัช กาญจนรัตนากร ร่วมกับภัณฑารักษ์วิชญ มุกดามณี นำเสนอผลงานชุดใหม่ซึ่งอาศัยแรงบันดาลใจจาก “Visual Culture” อันมีที่มาจากวัฒนธรรมป๊อปของญี่ปุ่นซึ่งเคยแพร่หลายในวิถีชีวิตประจำวัน กระทั่งทิ้งร่องรอยไว้ในความทรงจำและความประทับใจของศิลปินแต่ละคน
.
Stay tuned for the new exhibition by @333gallerygroup : “NOT EXACTLY “A-NO-NE” curated by Vichaya Mukdamanee showcases the works with diverse artistic disciplines by four Thai artists: Benzilla, Chalat Kanjanaratanakorn, Nateepol Charoenthurayont, and Ravit Teutvongse. Their inspiration is rooted in the “Visual Culture” emerging from the ubiquitous Japanese pop culture, which has profoundly impacted their daily life and left indelible imprints on their memories.
.
👀 “NOT EXACTLY “A-NO-NE” Group exhibition featuring Benzilla, Chalat Kanjanaratanakorn, Nateepol Charoenthurayont, and Ravit Teutvongse
Curated by Vichaya Mukdamanee
📍 333Gallery/ Warehouse30
📆 8- 30 July, 2023
⏰ 11am- 6pm • Closed on Monday/ปิดวันจันทร์
🚘 Parking Available / No admission Fees
📲 Facebook : 333gallery
💡 Content credit : @333gallerygroup
.