เดือนธันวาคมนี้

333Anywhere

แบ่งพื้นที่ให้ศิลปินไทยรุ่นใหม่ได้ฉายแสง เชิญชมนิทรรศการกลุ่ม 8 ศิลปินที่ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของคน สัตว์ สิ่งของ และธรรมชาติมีอิทธิพลต่อ ความรู้สึก ความคิด ประสบการณ์ รูปแบบการใช้ชีวิตของศิลปิน ทำให้ศิลปินเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานเพื่อสื่อสารออกมาในรูปแบบต่างๆ แวะมาชมกันได้ที่ 333Anywhere โกดัง5

รายชื่อศิลปินที่จัดแสดง

สกล ลือฤทธิ์
สล่าวารินท์ ใจจรรย์ทึก
ศราวุธ ยาสมุทร
ธีธัช ธนโชคทวีพร
ธัญวงศ์ วงศ์ธัญวงศ์
ศราวุธ วิษณุคำรณ
สุดรัก คงพ่วง
ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข

…………………..

This December,

333Anywhere art gallery is giving an opportunity to young Thai artists to shine with a group exhibition of 8 artists. The interrelationship of people, animals, things and nature influences the feelings, thoughts, experiences and life styles of artists. This gives artists the inspiration to create works to communicate in different ways. Come and check them out at 333Anywhere, Warehouse no.5
……………………
📍 333Anywhere, Warehouse no.5
📆 Date: 3 – 30 December 2020
⏰ Daily 11.00-19.00 hrs
📲 Facebook : 333Anywhere